Architectuur met oog voor stedenbouwkundig concept

Het architectenbureau E&L Projects werd opgericht door de architecten Etienne en Luc Declercq. In 1988 stapte Etienne uit dit bureau om zelf een nieuw bedrijf op te richten. Zijn zoon Luc gaf aan het bureau een nieuwe richting.

Op 3 maart 2008 richtten Luc Declercq en ingenieur architect Jelle Vandecasteele de architectenvennootschap EL architects op. De wortels van het Kortrijkse bureau liggen in de residentiële architectuur op de betere locaties aan de kust. Momenteel zijn Luc Declercq en Jelle Vandecasteele nog altijd werkzaam in de privésector. Een eerste specialiteit vormen verkoop-, verhuur- en klantgerichte kantoren. Een tweede pijler is de rust- en verzorgingssector uitgaande van private initiatieven. Ook hotels behoren tot het vaste takenpakket.

De hoofdactiviteit, ontwerp en uitvoeringsopdrachten, coördinatie en begeleiding van werven, werd uitgebreid met een departement interieur, een afdeling visualisaties en een afdeling stedenbouw. Maquettes en 3D-visualisaties versterken de communicatie tussen bouwheer en architect, architect en aannemer of bouwheer en pers. “Zoals goede architectuur niet kan zonder een degelijk stedenbouwkundig concept, zo is interieur in al zijn facetten een direct gevolg van de architectuur,” aldus Luc Declercq. “Het geïntegreerde departement interieur is een extra troef bij het uitwerken van een dossier.”

Uitgangspunt van de werkmethodiek is een nauwkeurig onderzoek van de site. “Elk bouwdossier moeten we zien in een ruimer kader,” benadrukt Luc Declercq. “De omgeving stuurt de beeldbepaling van de ontwerpen. De analyse van de korrel van de omgeving is tegenwoordig altijd de basis van het ontwerp. De behandelende overheden hebben oog voor de ruimere schaal van het project en gebruiken dit kader als basis voor goed- of afkeuring. Het ontwerp kan niet meer afzonderlijk worden beschouwd. Vandaar dat een team van architecten en stedenbouwkundigen noodzakelijk is om de gepaste analyse te kunnen maken.”

“De regelgevingen inzake veiligheidscoördinatie, EPB-regeling, akoestiek en toegankelijkheid zorgen er daarenboven voor dat de taak van de architect alsmaar complexer wordt. Het is als zelfstandig architect zonder team moeilijk om al die zaken te bewaken,” stelt Luc Declercq. EL architects richt dan ook steevast een projectteam op voor de studie van het dossier. Door de permanente samenwerking binnen het team ontstaat er een systematiek van interne controle. De projectleider is zowel de contactpersoon tussen de bouwheer en de verschillende medewerkers als de leider tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Deze aanpak garandeert een verregaande kwaliteit- en budgetbewaking.