Woontoren vervangt voedertoren

Binnen enkele maanden maakt de oude toren van veevoederbedrijf Valora in de Waterstraat plaats voor een gloednieuwe woontoren. Architect Luc Declercq zorgt ervoor dat het woongebouw dezelfde contouren krijgt als de huidige Valora.

INGELMUNSTER

‘De nieuwbouw zal een aantal gelijkenissen vertonen met de oude veevoedertoren’, licht architect Luc Declercq van architectenbureau EL architects het project toe. ‘Eigenlijk kan je het je best voorstellen als het huidige gebouw waarvan de betonstructuren bewaard blijven en de baksteenpartijen opgevuld worden met glas.' In realiteit zal het wel om een nieuwe betonstructuur gaan, want het jarenoude voederbedrijf gaat helemaal tegen de vlakte. 'Aanvankelijk speelden we effectief met de idee om het bestaande gebouw te bewaren. Maar we moesten daar al snel van afstappen wegens te lage plafonds, gebrek aan isolatie, en noem maar op.’ Uiteindelijk is het een concept geworden van een woontoren met 44 woongelegenheden. Er worden ook 48 parkeerplaatsen voorzien in een parkeergebouw, dat niet onder de grond wordt gepland.

Waterrecreatie

'Het is zo dat we op de locatie niet gaan graven', zegt Declercq. 'Dit in functie van de waterhuishouding. We zullen geen reliëfwijziging voorzien om niet te raken aan het nabije overstromingsgebied van De Mandel. De woongelegenheden worden opgetrokken op de etages. Het gebouw zal elf bouwlagen tellen en wordt net zo groot als de huidige toren, een kleine 35 meter.' Er komen ook nog 16 buitenparkeerplaatsen met waterdoorlatende materialen. Het gelijkvloers zal ook nog fietsenbergingen, tellerlokalen, bergingen een inrit inkom en gemeenschapsruimte bevatten. Het resterende deel van het perceel wordt ingericht als tuin na uitbraak van alle bestaande verhardingen.

Ook de omgeving waarin het gloednieuwe woongebouw wordt neergepoot zal binnenkort nieuw ogen onder meer door de bouw van een nieuwe centrumbrug in de onmiddellijke omgeving. Een bouwfirma die pal voor de Valorasite lag is intussen verhuisd en de vrijgekomen ruimte wordt ingevuld als groenzone. Later kan daar eventueel nog een zone voor waterrecreatie ontstaan, maar dat is nog toekomstmuziek.

Toegankelijk voor iedereen

Het woongebouw zal flats van diverse formaten bevatten.'Volgens marktconforme prijzen', benadrukt de architect. 'Het project moet toegankelijk zijn voor iedereen.' Declercq stipt nog aan dat in de buurt geen andere nieuwe gebouwen zullen gerealiseerd worden. Alles zit immers vervat in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat door de gemeente Ingelmunster werd vastgesteld.


(Frank Meurisse)